Memorije za desktop

RAM memorija za neometan rad

RAM je, u najkraćem, kratkoročna memorija latopa. U njoj se skladište podaci koji programi i aplikacije vašeg računara neprestano koriste. Ovu komponentu možemo okarakterisati kao ključnog igrača od kojeg će zavisiti brzina vašeg laptopa. Pravilo koje važi je – što više RAM memorije, to će procesor lakše raditi. Ako nemate dovoljnu količinu RAM memorije, posao procesora se drastično komplikuje, a njegove performanse slabe.

Što je više podataka uskladišteno na RAM memoriju, to će ostali delovi kompjutera brže i lakše obavljati zadatke. Ako na RAM-u nema mesta, ti podaci biće pakovani na hard disk koji je sporiji, pa se i ceo računar usporava. Često se mogu čuti pitanja, ali i različita mišljenja o istovremenom korišćenju dva memorijska modula različitih kapaciteta, kao i različite teorije o optimalnoj količini radne memorije ili brzini RAM modula...

Mnogi desktop i laptop računari poseduju dva ili više ležišta za RAM module. Mogućnost istovremenog korišćenja više od jednog memorijskog modula iznedrila je prvu zabludu, to jest neistinitu tvrdnju da ne smete da koristite dva memorijska modula različitih kapaciteta ili da ne smete da koristite dva memorijska modula različitih proizvođača. 

Vi možete da koristite RAM module različitih brendova, kapaciteta i brzina, ali uz određena ograničenja u pogledu performansi. Za najbolje performanse se uvek preporučuje korišćenje RAM memorija istog proizvođača, istog kapaciteta i iste brzine tj. radne frekvencije, ali niko ne kaže da se različiti moduli ne smeju istovremeno koristiti. Dešavalo se da se dva različita memorijska modula ne slažu pa budite spremni i nemojte se nervirati ako bude problema u radu računara jer je takvih slučajeva baš malo. 

Kako je RAM memorija sastavni deo vašeg računara, ili telefona, znate kolikom količinom memorije je vaš uređaj opremljen jer svi prvo to proveravaju pre nego kupe uređaj. Ipak, količina tj. kapacitet RAM memorije nije presudan faktor kada govorimo o sveukupnim performansama uređaja pa nije uvek da je i više ujedno i bolje. Kada je reč o ukupnim performansama sistema, moraju se uzeti u obzir  i druge tehničke karakteristike memorije. To su brzina tj. frekvencija rada, latencija i ostalo. RAM memorija kao i CPU ima svoju radnu frekvenciju od koje mnogo toga zavisi. Veća frekvencija znači i više operacija u jedinici vremena. Recimo, RAM memorija DDR4 tipa može raditi na frekvencijama od 2.400, 3.000, 3.200, 3.600 MHz. Ali, ukoliko matična ploča vašeg računara podržava samo RAM memoriju koja radi na frekvenciji do 2.400 MHz, a vi želite da stavite RAM memoriju koja radi na 3.000 MHz, uzmite u obzir da razlika od 600 MHz neće biti iskorišćena. Kada koristite dva memorijska modula različitih brzina, oba modula će raditi na brzini sporijeg modula, znači da će brži modul svoju brzinu izjednačiti sa brzinom sporijeg modula, a vi nećete iskoristiti pun potencijal bržeg modula. Prosečan korisnik računara verovatno neće primetiti bitnu razliku u brzini rada računara ukoliko svoj računar opremi sa 8 ili 16 GB memorije. Predlažemo da umesto povećanja količine memorije sa 8 na 16 GB, izaberete brži memorijski modul kapaciteta 8 GB. U zavisnosti od toga kako koristite računar, možete lako odrediti da li ćete više koristi imati od povećanja količine memorije ili od povećanja brzine memorije.

Dešava se da korisnici nisu ni svesni potrebe za novom memorijom. Ipak, određena količina RAM memorije vam može biti dovoljna za korišćenje određenih aplikacija, ali to ne znači da računar ne može da radi bolje i da mu se ne bi poboljšale performanse. Programeri recimo, pišu svoje programe tako da program zahteva određeni procenat slobodne RAM memorije u računaru, pa tako, ako imate više RAM memorije, više bi bilo na raspolaganju tom programu,  npr. 15% od 4 GB nije isto što i 15% od 8 GB. Iskorišćenost RAM memorije na vašem računaru tipa 60% ne znači da vam nije potrebno više memorije. Osnovni poslovi koje svakodnevno obavljate na računaru možda angažuju tek deo ukupnog kapaciteta vaše RAM memorije. Sve napreduje i softveri se stalno unapređuju i postaju zahtevniji pa ćete doći u situaciju da morate da pokrenete neki zahtevniji program kojem preostali procenat memorije možda neće biti dovoljno. Još jednom, više RAM-a dajebolje performanse kada je pokrenut veći broj programa istovremeno. 4 GB memorije je minimum, a 8 GB je preporučena vrednost pod uslovom da računar koristite isključivo za obavljanje osnovnih i svakodnevnih poslova tipa mail, internet, kucanje i slično. Gejmeri,, napredni PC korisnici i profesionalci koji se bave obradom grafike, videa ili zvuka, moraju nabaviti minimum 16 GB, ali je 32GB prosek. 

Kada govorimo o vrednostima, dosta njih će vam preporučiti isključivo paran broj RAM modula istovremeno. Nemojte bacati novac jer možete koristiti i jedan. Možete koristiti jedan, dva, tri ili četiri RAM modula istovremeno, ukoliko vaša matična ploča ima odgovarajući broj ležišta. Najbolje performanse postižete ukoliko vaša memorija radi u dvokanalnom (Dual-Channel) režimu, a za to je potrebno da koristite dva ili četiri identična memorijska modula. Dvokanalni  režim rada memorije znači da procesor pristupa memoriji kroz dva nezavisna kanala čime se brzina prenosa podataka između procesora i memorije drastično povećava, a to utiče na sveukupne performanse vašeg računara.

I za kraj, ukoliko vam neko predloži da očistite memoriju, taj savet preskočite! Brisanjem podataka iz memorije možete usporiti svoj računar, jer će, kada ti podaci budu ponovo potrebni sistemu, procesor morati ponovo da ih pozove sa hard diska, da ih obradi i ponovo smesti u memoriju. Upamtite da RAM nije hard disk. Za razliku od hard diska ili SSD uređaja, RAM automatski upravlja podacima koji se u RAM-u nalaze. Tačnije, sistem upravlja tim podacima, upisujući i brišući podatke po potrebi.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, tu su asistenti prodaje kojima se možete obratiti.

 

 

Izaberi filtere
Prikaži:
Prikazano 1~3 od ukupno 3 proizvoda
Sortiraj: